Cel mai lung canal fluvio - maritim din lume - Travelers-way.com

Cauta pe site
Go to content

Main menu:

Cel mai lung canal fluvio - maritim din lume

Curiozitati > Superlative > Canale

Sfîntul Laurentiu (Saint Lawrence), cel mai lung canal fluvio.maritim artificial (304 km), realizat pe cursul superior al fuliului cu acelasi nume, din NE Americii de Nord, care leaga Marile Lacuri - cel mai mare complex lacustru cu apa dulce si cel mai mare system de navigatie continentala - cu Oc. Atlantic. Canalul Sfîntul Laurentiu a fost realizat în perioada 1954 - 1959 de catre S. U. A.  si Canada si se desfasoara de la Port Weller (zona unde fluviul Sf. L. iese  din lacul Ontario) pîna la Montreal. Pe acest traseu au fost construite 7 mari ecluze (fiecare avînd 240 m lungime si 24 m latime), care asigura depasirea unei denivelari de 68 m (între lacul Ontario si Montreal), si un canal cu o ad. min. de 9 m.  În acest fel au fost înlaturate numeroasele repezisuri (mici cascade) - între care Long Sault Rapids -  si s-au format lacurile St. Lawrence (cu o suprafata de 260 km2) , St. Francis si St. Louis. Ca urmare, pe fluviu trec vase cu un tonaj mai mare (6 000 - 9 000 t.r.b.  fata de numai 2 500 t.r.b.  mai înainte), traversarea se realizeaza într-un interval de timp de trei ori mai mic, iar traficul a crescut spectaculos (de la 13,5 mil. t în 1959 la peste 50 mil. t  în prezent).

Barajul principal din zona canalului Sf. L. asigura, totodata, punerea în functiune a unei mari hidrocentrale (1 800 MW putere instalata); au fost construite si doua baraje de control, Long Sault Dam si Iriquois Dam, ultimul asigurînd regularizarea nivelului apei în lacul Ontario (mentinerea oglinzii apei la 74 - 75,2 m alt.).  Fluviul Sf. L., pe care a fost realizat acest canal, are o lungime de 1 900 km, de la iesirea din lacul Ontario (ultimul din seria celor cinci mari lacuri nord-americane) si curge pe directia V - E (formînd granita dintre S. U. A. si Canada), varsîndu-se în Oc. Atlantic printr-un estuar care atinge latimea de 40 km în zona de contact cu golful Sf. L.  Dupa unele surse, izvorul fluviului Sf. L. nu este lacul Ontario, ci rîul St.-Louis care debuseaza în lacul Superior si, ca urmare, Sf. L. ar avea o lungime totala de 3 750 km, incluzându-se si traseul Marilor Lacuri. Pe cursul sau superior s-a realizat canalul cu acelasi nume; în cursul mijilociu are o panta foarte scazuta si o latime medie de cca 1,5 km iar cursul inferior corespunde estuarului (497 km lungime). În fapt reprezinta o salba de lacuri (cele mai multe fiind artificiale) legate între ele prin sectoare mai înguste. Este acoperit de gheturi 100 - 110 zile pe an, dar circulatia navelor se realizeaza aproape neîntrerupt gratie spargatoarelor de gheata.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghid Turistic Romania
Back to content | Back to main menu