Obiective turistice din Moldova - Travelers-way.com

Cauta pe site
Go to content

Main menu:

Obiective turistice din Moldova

Destinatii > Europa > Moldova

În sud-estul  Europei, între România şi Ucraina, se găseşte  unul dintre cele mai mici state de pe continent, cu o suprafaţă de 33.847 km² . Republica  Moldova n-a deţinut niciodată întîietate la capitolul economic, nu are nici munţi, nici mări, doar o mică ieşire la Dunăre, pe o distanţă de 340  de metri. Cu toate acestea, anual, ţara este vizitată de un număr mare de turişti. Ce-o fi oare atît de atractiv acolo?! Dintotdeauna, RM  s-a evidenţiat prin monumente naturale şi istorice, care încă mai păstrează amintirea vremurilor demult apuse. Aşadar, dacă sunteți  în trecere prin Republica Moldova,nu uitaţi să  faceți  un popas la:  Cetatea Soroca , Complexul muzeal „Orheiul Vechi”; Rezervaţia naturală Ţîpova , Mănăstirea Căpriana , Saharna, Japca ; Vinăria „Mileştii Mici”, “Cricova”,” Purcari” ș.a .

1.
Cetatea Soroca. La aproximativ 160  km de Chișinău, se găseşte  unul dintre cele mai valoroase monumente arhitecturale  din ţară, care pe parcursul timpului, şi-a păstrat exact forma în care a fost proiectat şi elaborat  iniţial. Locul în care se află astăzi cetatea, adică centrul oraşului Soroca, a  găzduit  inițial   o fortăreață  genoveză  cunoscută sub numele de  Alciona. Totuşi,  în anul 1499, Ştefan cel Mare, porunceşte  înălţarea unei noi  cetăţi din lemn, cu funcţii de apărare.  Odată cu venirea la tron a lui Petru Rareş,  cetatea a  suferit schimbări radicale , fiind schimbat materialul de construcţie: din lemn în blocuri de piatră. Acum, ceatatea ajungea la 15-20 m înlţime. Stilul arhitectonic unic al cetăţii, a evidenţiat-o întotdeauna printre  mulţimea construcţiilor medievale moldoveneşti. Cu timpul, aici s-a construit un punct vamal, iar acest lucru i-a permis oraşului să deţină  în regiune,  importante funcţii administrative, precum şi comerciale.  

2.
Complexul muzeal Orheiul Vechi  (Trebujeni, Orhei) Acest complex  este de o valoare  deosebită nu numai pentru  Republica Moldova, ci şi pentru întreaga lume, deoarece se presupune că acesta ar fi unul dintre puţinele locuri pe pămînt  unde s- au păstrat  ruinele oraşului din perioada Hoardei de Aur. Denumirea actuală de “Orheiul Vechi” provine de la oraşului medieval  Orhei al secolului  XIII–XVI, care se întindea  pe cîteva zeci de hectare.  Luînd în consideraţie numărul mare de monumente găsite pe teritoriul complexului şi suprafaţa mică a acestuia, se subînţelege o maximă concentraţie a monumentelor de valoare, într-un spaţiu minim. Aşadar, aici puteţi găsi:
ü două promontorii mari (Peștere și Butuceni),
ü trei promontorii mici , la care se referă Potarca, Selitra și Scoc. De asemena, s-au păstrat locuințe,  fortificații, lăcașuri de cult, datînd începînd cu sec. XIII şi terminînd cu sec.  XVI.  Din punct de vedere al reliefului natural, complexul se evidenţiază printr-un anturaj arheologic deosebit, pătrînd o tentă  arhaică, de asemenea, este caracterizat printr-o  biodiversitate variată, precum şi prin aşezări rurale tradiţionale, cu un stil  arhitectural variat şi original.La momentul de faţă, are toate şansele de a fi înscris în Lista Patrimoniului Cultural Mondial al UNESCO.

3. La 10 km  de  Saharna  puteţi vizita
Rezervaţia Ţîpova  cu hramul „Adormirii Maicii Domnului”. Această rezervaţie, reprezintă una dintre cele mai vechi şi valoroase monumente ale neamului, care se întinde  de-a lungul cîtorva  km  pe  malului Nistru. Aici se păstrează adevărate  opere de artă, comori  arheologice, precum : sate,  oraşe , biserici, cetăţi,  schituri, şi chiar cimitire. Odată ajunşi la destinaţie, veţi fi impresionaţi să vedeţi că mănăstirea, biserica, şi chiliile sunt toate adînc săpate în stîncă . Tot aici  veţi găsi o  clopotniţă, care avea iniţial patru clopote. Cel mai mic dintre ele cîntărea 20 de puduri, iar cel mai mare 6 puduri. Totuşi,  cel mai mult impresionează  biserica “ Adormirii Maicii Domnului. Ea este săpată în trei nivele. Ultimul dintre acestea avea funcţia de depozitare a apei, atunci cînd erau luaţi cu asediu. Conform legendelor, la această  mănăstire s-a cununat  Ştefan cel Mare cu  Maria Voichiţa. Al doilea Război Mondial a avut consecinţe grave asupra complexului, acesta fiind deposedat de avere şi închis. Călugării au fost nevoiţi să-şi găsească refugiu  la alte mănăstiri.  Abia  în anul 1994, mănăstirea  a fost  redeschisă.  

4.
Mănăstirea Căpriana este situată în inima Moldovei, într-o zonă pitorească a codrului,  nu departe de  Chişinău (49 de km). Fiind  întemeiată tocmai în anul 1429, Căpriana devine  una dintre cele mai vechi mănăstiri din Moldova. Istoricii o considerat-o întotdeauna drept ultima mărturie a arhitecturii în stil românesc, pe teritoriul Republicii Moldova.

Primele menţiuni documentare despre Mănăstirea Căpriana:  
ü anul 1420, apare prima menţiune istorică despre mănăstirea. Numele “Căpriana”  figura  într-un document al vremii, în care se menţiona despre stabilirea hotarului unei moşii boiereşti.
ü Anul 1429  este cel mai important, întrucît primeşte de la Alexandru cel Bun  statutul de mănăstire domnească. Actul cuprindea denumirea lăcaşului, care pe atunci era  “mănăstirea  de la Vâșnovăț ”, dar şi  ctitorii său, care erau cîţiva boieri din satul Mereni. Tot de la această familie, mănăstirea a primit şi un dar deosebit de preţios – un epitrahil pe care l-a  brodat Marena, fiica unuia dintre cei mai cunoscuţi oameni ai locului, tînăra a lucrat 4 ani la această broderie(1427 si 1431). În tezaurul nostru,  lucrarea  este cea mai veche de acest fel. Imaginea de pe epitrahil  îl ilustrează pe Alexandru cel Bun și soţia  sa , precum şi chipurile Sfinte.  Pentru a fi îndestulată cu de toate, Căpriana avea în stăpînire pe atunci, o prisacă, cîteva mori şi o moșie, din care făceau parte mai multe sate: Târnauca, Cârlani, Călinăuți, Cunila, Săndrești și Pârjolteni.  
ü Consecinţele celui de- al Doilea Război Mondial au  fost grele pentru Căpriana, cetatea  fiind devastată şi chiar închisă.Dar, în anul 1989,mănăstirea se redeschide şi în semn de triuf asupra regimului sovietic,  este numit “Simbol al Renaşterii Naţionale”.
ü Recent,  între anii 2003 – 2005, mănăstirea Căpriana a fost supusă unor ample lucrări de reconstrucţie. Sursele băneşti în acest scop, au provenit nu numai din bugetul de stat, dar şi de la diverşi oameni de afaceri şi oameni de rînd.

5.
Mănăstirea Saharna (raionul Rezina) este un aşezămînt monahal vechi, complexul fiind alcătuit din două mănăstiri: Bunavestire şi Sf. Treime. Despre  timpul şi întemeietorul   mănăstirii  rupestre  Bunavestire  nu  există o informaţie exactă. În schimb se cunosc mai multe date despre  mănăstirea terestră Sf. Treime , ea fiind  ridicată  în anul 1776 de către Schimonahul Vartolomeu Ciungu. Mănăstirea păstrează relicve  valoroase precum  moaștele Preacuviosului Egumen Macarie Tincu (duhovnic şi aprig adept al Ortodoxiei) şi icoana cu chipul Fericitei Matrona de la Moscova, care păstrează mici particole ale moaştelor cîtorva sfinţi, precum : Cuvioșii părinți din Lavra Kievo-Pecerska, cuviosul Serafim de la Sarov, sfânta Mare Muceniță Varvara, doi mucenici din Caucaz, precum şi două fragmente din piatra de pe Mormântul Domnului și din Stejarul Mamvri. În mănăstire se mai deţin cîteva icoane de valoare:  Maica Domnului "Tânguirea"(care se socoate făcătoare de minuni), Răstignirea Domnului, Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul Arhidiacon Ștefan, Cuvioasa Paraschiva, Mântuirorul–Mare Arhiereu, Cuviosul Serafim de la Sarov, Cina cea de Taină. De o însemnătate deosebită este o cruce din lemn de chiparos, suflată cu aur, care se presupune că  a fost confecţionată de nişte cazaci şi dăruită mănăstirii în anul 1817 .

6.
Mănăstirea Japca  (Japca, raionul Floreşti). Ceea prin ce s-a remarcat mănăstirea este nu numai  tezaurul monumental fabulos, dar şi continuitatea activităţii mănăstirii, din a doua jumătate a sec. XVII. Chiar şi în perioada  grea  a regimului sovietic, mănăstirea a rezistat intemperiilor. Nu se cunoaşte exact cine a fost întemeietorul mănăstirii. Se ştie doar că la sfîrșitul secolului al XVII-lea, un călugar de la mănăstirea Deleni  a construit aici o mică  biserica cu hramul  Înaltarea Sfintei Cruci. Istoria ridicării  mănăstirii  nu se încheie  cu aceasta. Un alt  întemeietor, care a reconstruit schitul disturs  de  tătari şi de un cutremur devastator, a fost ieromonahul Teodosie.  În anul 1825,  biserica cu hramul Înaltarea Domnului este construit din piatră. Aceste cheltuieli au fost suportate de un boier  înstărit pe nume Constantin Andronovici Stati.  În anul  1849, este construită  biserica de iarna cu hramul Sfîntul Arhanghel Mihail. În continuare, biserica se lărgeşte, pînă deţine  trei altare. În perioada Primului  Război Mondial, călugării se mută la mănăstirea Hîrjauca, pentru că aici urmau să fie refugiate călugăriţe poloneze.   Deşi, majoritatea turiştilor sunt atraşi de monumentele istorice, puţini ştiu şi despre  existenţa în regiune a unor  izvoare  tămăduitoare.

7.
Vinăria „Mileştii Mici” (Raionul Ialoveni) este situată  la doar cîţiva km de oraşul Chişinău, mai exact  20km spre  sud . Faima acestei localităţi i se datorează colecţiei de vinuri, numită “Colecția de Aur”, care a intrat în Cartea Recordurilor în calitate de cea mai mare colecție de vinuri din Europa, avînd circa 1,5 milioane de sticle de colecție. În beciurile din Mileştii Mici însă, numărul total de sticle depășește 2 milioane. Vinăria a mai făcut un record demn de  Cartea Recordurilor şi anume din punct de vedere al  suprafeţei pivniţei, care se întinde  pe aproximativ 250 km. Din acest spaţiu, doar  120 de  km sunt ocupaţi, restul este un spaţiu de rezervă, care va fi completat pe parcurs cu noi sticle de colecţie . Aici se păstrează, preponderent, vinuri roşii  în proporţie de  70%,  vinuri albe- 20% şi, respectiv, 10% vinuri de desert. Mileştii Mici colecţionează  soiuri de vin precum :  Muscat, Riesling, Fetească , Pinot, Traminer,  Milestscoie, Codru, Negru de Purcari,  Auriu  etc.

8.
Vinăria “Cricova”. La 11 km de Chişinău,  se află  un oraş subteran,  al vinificatorilor, unic  în ceea ce priveşte  lungimea  străzilor (100 km). Acest fapt, a fost înregistrat, bineînţeles, în Cartea Recordurilor. Străzile sunt  numite în cinstea mărcilor  de vin, precum : "Cabernet", "Feteasca", "Pinot".  În fiecare zi, oraşul găzduişte  autobuse încărcate cu  ghizi şi  turişti. La producerea vinurilor, specialiştii de aici utilizează o  tehnologia clasică  franceză, care asigură obţinerea unor vinuri veritabile. Cricova mai deţine un record mondial, avînd în posesie   una dintre cele mai mari  colecţii de vinuri cu origine autohtonă, care numără peste 3000000 dal.
9. Vinăria „Purcari” poate fi găsită în sud-estul  ţării, acolo unde este un sol fertil  şi o climă favorabilă pentru această cultură. Aceşti factori, contribuie la obţinerea unei roade bogate, cu struguri suculenţi, din care se produce renumitul vin roşu de Purcari.
Vinăria „Purcari”  este socotită una dintre cele mai vechi  vinării din Moldova, fiind fondată în  anul 1827. De curînd, vinăria a împlinit 185 de ani de la înfiinţare şi  produce unele dintre cele mai  valoroase vinuri de pe piaţă. Printre acestea se remarcă Negru de Purcari,  Roşu de Purcari, Alb de Purcari şi icewine. În  2003,vinăria a  intrat în posesia actualilor  proprietari. Astfel, în decursul ultimilor ani, aceasta a fost complet renovată, modernizată, pentru a crea condiţii favorabile producerii şi păstrării  unui vin veritabil. Chiar din primii ani ai intensei sale activităţi, vinurile au inceput să se remarce la concursurile de specialitate, obţinînd 29 de medalii şi un Grand Prix  la competiţiile internaţionale, iar de curînd, pentru meritele sale deosebite, a primit Ordinul Republicii.   De asemenea, vinăria este conştientă de imaginea sa foarte atractivă pentru turişti, de aceea investeşte şi în acest domeniu. Astfel, pe teritoriul  vinăriei s-a construit un  castel de tip medieval. Acesta este încă un motiv, care-i determină pe turişti să facă un popas la  Purcari.

 
 
 
 
Ghid Turistic Romania
Back to content | Back to main menu